Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu  https://www.sejfboksy.pl/. Korzystanie ze strony oznacza akceptację poniższych zasad Polityki Prywatności.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1/ Administrator -administratorem danych osobowych jest AMTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność pod adresem ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 625-000-92-41, o nadanym numerze REGON: 272530098, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000063436. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych to rodo@amtra.pl

2/ Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.sejfboksy.pl/

3/ Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu;

4/ RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w szczególności RODO.

 

Zakres przetwarzanych danych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu ujawnione za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego (https://sejfboksy.pl/kontakt/) lub adresu e-mail tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są dla celów komunikacji z Użytkownikiem. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO – zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanej w ramach niniejszej Polityki Prywatności. Poprawne wypełnienie i przesłanie informacji za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego wymaga akceptacji Polityki Prywatności, co jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie w niej opisanym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zachowania komunikacji z Użytkownikiem.

Uprawnienia użytkownika w związku z gromadzeniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania:

  • Informacji o przetwarzanych danych osobowych, celu i podstawach prawnych przetwarzania oraz odbiorcach danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach dysponujących danymi a także o planowanym okresie gromadzenia danych osobowych,
  • Wprowadzenia zmian, w tym sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
  • Usunięcia danych osobowych,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Usunięcie gromadzonych danych możliwe jest w przypadku braku obowiązku przechowywania danych osobowych nałożonego przepisami prawa oraz w braku istnienia uzasadnionych interesów Administratora (np. nieprzedawnionych roszczeń w stosunku do Użytkownika). Celem realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych, Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Bezpieczeństwo danych

Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Użytkowników przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. Użytkownik powinien zadbać o bezpieczeństwo swojego urządzenia, m.in. przy użyciu programu antywirusowego.

Ciasteczka (pliki cookies)

Podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są anonimowe informacje np. adres IP, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i godzina wejścia na stronę. Serwis używa także plików Cookies w celu zapewnienia poprawnego wyświetlania treści oraz gromadzenia danych statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe, w tym przez Serwis, do urządzenia Użytkownika (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych oraz nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Administrator nie ujawnia plików cookies nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:

1/ Cookies sesyjne (tymczasowe) – pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu zamknięcia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
2/ Cookies stałe – pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu ich ręcznego usunięcia.

Serwis wykorzystuje technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Są to m.in. Google Analitycs – stosowana w celu analizowania statystyk odwiedzin Serwisu oraz Facebook Pixel, stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na portalu Facebook. Celem jest zoptymalizowanie działania i funkcjonalności Serwisu oraz prezentowanych treści do potrzeb Użytkownika.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach, w szczególności na sposób wyświetlania treści.

Pliki cookies, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, mogą być usunięte przez Użytkownika w dowolnym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki.

Wszelkie informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania stron internetowych nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające daną stronę. Dotyczy to także raportów statystycznych, generowanych na podstawie ww. informacji.

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.