Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Amtra Sp. z o.o. z siedzibą ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec NIP: 625 000 92 41,  REGON: 27253009.

W jakich celach są przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane do celu:

 • korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
 • marketingu usług własnych Administratora poprzez wyświetlanie treści marketingowych czy prowadzenie marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty email, drogą MMS/SMS lub telefonicznie,
 • udziału w konkursach i akcjach marketingowych organizowanych przez Administratora,
 • umożliwienia kontaktu poprzez formularz kontaktowy,
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

Dodatkowo dane mogą być przetwarzane za zgodą w celu wysyłania zamówionych informacji ze strony internetowej np. usługi newstletter.

 

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Okres przetwarzania danych przez Administratora uzależniony jest od rodzaju świadczonej usługi i wskazanego powyżej celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, kurierom oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.  

 

Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) podmiot danych może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych poprzez e-mail: rodo@amtra.pl

 

Postanowienia końcowe

Informacja o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczona na stronie internetowej. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

 

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 21 sierpnia 2023 r.